Karolinska Institutet
Bok – Ett år på Karolinska Institutet